aptiquiz Friday, 27 May, 2022

Recipients of the Bharat Ratna

 

Dr.Sarvepalli Radhakrishnan,Chakarvarti Rajagopalachari,Dr.Chandrasekhar Venkat Raman

 

1954

 

Dr.Bhagwan Das,Dr. Mokshagundam Vivesvaraiya,Pt. Jawahalal Nehru

 

1955

 

Pt. Govind Ballabh Pant

 

1957

 

Dr. Bidhan Chandra (B.C) Roy, Rajarshi Purushottam Das Tandon

 

1961

 

Dr. Rajendra Prasad

 

1962

 

Dr. Pandurang Vaman (P.V) Kane,Dr. Zakir Hussain

 

1963

 

Lal Bahadur Shastri

 

1966

 

Mrs.Indira Ghandhi

 

1972

 

Varahagiri Venkat Giri

 

1975

 

Kumaraswami (K.) Kamraj 

 

1976

 

Mary Bojaxhiu Teresa (Mother Teresa)

 

 

1980

Acharya Vinoba Bhave

 

1983

 

Khan Abdul Gha 

 

1987

 

Marudur Gopalan(MG) Ramachandran

 

1988

 

Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar,Dr.Nelson Rolihlahla

 

1990

 

Sardar Vallabh Bhai Patel Moraraji Ranchhodji Desai,Rajiv Ghandhi

 

1991

 

Maulana Abdul Kalam Azad,Jehangir Ratanji Dadabhai Tata,Satyajit Ray

 

1992

 

Dr.Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam,Guljarilal Nanda,Aruna Asaf Ali

 

1997

 

Chidambaram(C.) Subramanian,Madurai Sanukhavadivu,Subbaulakshmi

 

1998

 

Pt. Ravi Shankar,Amartya Sen

 

1999

 

Lata Dinanath Mangeshkar,Ustad Bismillah Khan

 

2001

 

Pt. Bhimsen Gururaj Joshi

 

2009

 

Prof. C.N.R. Rao,Sachin Ramesh Tendulkar

 

2014

 

Pandit Madan Mohan Malviya, Atal Bihari Vajpayee

 

2015